Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
 1. Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge ikke tar del i EUs asylpakt, «New Pact on Migration and Asylum».

 2. Stortinget ber regjeringen arbeide aktivt for å avvikle dagens mislykkede asylsystem, herunder ta initiativ til følgende:

  1. Stanse muligheten til å få opphold ved å søke asyl ved grensen til europeiske land.

  2. Opprette asylsenter utenfor Europa hvor alle asylsøkere som kommer, blir sendt mens søknaden behandles. Det skal ikke være mulig å søke asyl direkte ved disse sentrene.

  3. Bruke bistandsmidler til å få til avtaler med trygt tredjeland for å opprette asylsentre.

  4. Bruke bistandsmidler for å få på plass omsorgssentre for mindreårige asylsøkere.

  5. At asylsøkere som får flyktningstatus, gis beskyttelse i et trygt land Norge har avtale med.