Representantforslag om omsorg, ikke omsetning, i barnevernet

Dette dokument

  • Representantforslag 252 S (2020–2021)
  • Fra: Audun Lysbakken, Petter Eide, Arne Nævra, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås og Freddy André Øvstegård
  • Sidetall: 3
Til Stortinget
8. april 2021

Audun Lysbakken

Petter Eide

Arne Nævra

Karin Andersen

Nicholas Wilkinson

Mona Fagerås

Freddy André Øvstegård