Bakgrunn

Denne vinteren er strømprisene rekordhøye. Kraftanalytiker Tor Lilleholt mener at folk må forberede seg på at de høye strømprisene vil vare hele vinteren. Til NTB uttaler han at

«prisen til sluttbruker, da avgifter, moms og alt dette er tatt med, kommer i gjennomsnitt til å ligge over to kroner kilowattimen vinteren igjennom».

Dette er dårlig nytt for vanlige husholdninger, og verre skal det bli.

Selv om regjeringen varsler kutt i el-avgiften i endringsforslaget til statsbudsjettet for 2022, har de gitt klarsignal til andre og mer kreative avgiftsøkninger fra januar av.

For det første har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gitt blankofullmakt til å øke nettleien. Tore Langset i NVE har oppgitt at det er spesielt to forhold som bidrar til at inntektsrammen øker fra 2021 til 2022: Økte kraftpriser til å dekke nettap og store investeringer i nettanlegg. Det første kommer som en direkte følge av høye markedspriser, og bidrar slik til å forsterke allerede usosiale markedsmekanismer. Med denne instruksen skyver myndighetene ytterligere kostnader over på vanlige husholdninger som allerede betaler i dyre dommer for dagens strømpriser.

For det andre vedtok regjeringen Solberg å innføre såkalte effektbaserte tariffer i egen forskrift fra og med 1. januar 2022. Disse tariffene vil fungere som en slags «rushtidsavgift på strøm», som gjør det dyrere å bruke strøm i perioder det er høy etterspørsel etter strøm, og billigere i perioder der etterspørselen er lavere. Slik vil også eksisterende markedsmekanismer forsterkes av en politisk styrt avgift.

Tryg Forsikring og brannvesenet har allerede advart mot en slik avgift. De ser en sammenheng mellom brannskader og dyre strømpriser i energiforbrukernes «rushtid».

Den nye regjeringen kan trekke tilbake høyresidens forskriftsendring, i tillegg til å instruere NVE om at økte priskostnader ikke skal skyves over på husholdningene i form av økt nettleie. Endringene kommer til å møte stor motstand, og det går an å stille spørsmål ved hvor bredt forankret disse avgiftsendringene egentlig er for de berørte parter.

Det haster imidlertid å gjøre noe for å stanse avgiftsøkningene, siden disse skal gjelde allerede fra 1. januar 2022.