Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen legge til rette for å ta i bruk ny teknologi for raskere saksbehandling i utlendingsforvaltningen.

  2. Stortinget ber regjeringen vurdere forenklinger i saksbehandling for personer som søker fornyelse av arbeidstillatelse.

  3. Stortinget ber regjeringen utrede og gjennomføre endringer som sikrer at ordningen med tidlig arbeidsstart kan tilgjengeliggjøres og forbedres.

  4. Stortinget ber regjeringen innføre en fast-track-ordning for høykompetent arbeidskraft med inspirasjon fra dansk modell.