Representantforslag om å sikre allmenngjort lønn i utelivsbransjen

Dette dokument

  • Representantforslag 279 S (2021–2022)
  • Fra: Emma Watne, Seher Aydar og Geir Jørgensen
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
17. juni 2022

Emma Watne

Seher Aydar

Geir Jørgensen