Representantforslag om å sikre allmenngjort lønn i utelivsbransjen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Emma Watne, Geir Jørgensen, Seher Aydar Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 15.11.2022 Innst. 54 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt om å sikre allmenngjort lønn i utelivsbransjen. Den enkelte kommune har allerede i dag mulighet for å legge vekt på allmenngjort tarifflønn i tildeling av skjenkebevilgning dersom det har en alkoholpolitisk begrunnelse. Representantforslagt ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2022

   Debattert i Stortinget 24.11.2022
   Votert i Stortinget 24.11.2022