Representantforslag om klagebehandlingstid i Nav

Dette dokument

  • Representantforslag 137 S (2022–2023)
  • Fra: Gisle Meininger Saudland, Dagfinn Henrik Olsen og Terje Halleland
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
16. februar 2023

Gisle Meininger Saudland

Dagfinn Henrik Olsen

Terje Halleland