Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 79)

Ingen saksordfører (7)

Andersen, Karin (1)

Andreassen, Kari Anne Bøkestad (2)

 • Representantforslag om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord

  Dokument 8:155 S (2018-2019), Innst. 111 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen, Espen Barth Eide, Eirik Sivertsen, Stein Erik Lauvås og Masud Gharahkhani om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord

  Saksordfører: Andreassen, Kari Anne Bøkestad
  Innstilling avgitt: 10.12.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur

  Dokument 8:151 S (2018-2019), Innst. 113 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski og Karin Andersen om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur

  Saksordfører: Andreassen, Kari Anne Bøkestad
  Innstilling avgitt: 10.12.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Arnstad, Marit (1)

Aukrust, Åsmund (1)

 • Representantforslag om forbud mot fluorskismøring

  Dokument 8:13 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Petter Eide, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om forbud mot fluorskismøring

  Saksordfører: Aukrust, Åsmund
  Referert: 21.11.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Bastholm, Une (1)

 • Representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

  Dokument 8:160 S (2018-2019), Innst. 70 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

  Saksordfører: Bastholm, Une
  Debattert: 03.12.2019
  Votert: 03.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Borch, Sandra (1)

Bruun-Gundersen, Åshild (1)

 • Representantforslag om en ny og moderne pårørendepolitikk

  Dokument 8:181 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om en ny og moderne pårørendepolitikk

  Saksordfører: Bruun-Gundersen, Åshild
  Referert: 21.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Eide, Petter (2)

Elvenes, Hårek (1)

Engen-Helgheim, Jon (1)

Eskeland, Liv Kari (1)

 • Representantforslag om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Dokument 8:163 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Terje Aasland, Runar Sjåstad og Hege Haukeland Liadal om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Saksordfører: Eskeland, Liv Kari
  Referert: 11.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling