Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 29)

Ikke sendt til komité (4)

Arbeids- og sosialkomiteen (1)

Energi- og miljøkomiteen (2)

 • Representantforslag om tiltak for renere luft i byer og tettsteder

  Dokument 8:135 S (2018-2019), Innst. 29 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om tiltak for renere luft i byer og tettsteder

  Saksordfører: Haltbrekken, Lars
  Debattert: 19.11.2019
  Votert: 19.11.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon

  Dokument 8:145 S (2018-2019), Innst. 30 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Katrine Boel Gregussen, Eirik Faret Sakariassen og Lars Haltbrekken om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon

  Saksordfører: Heggelund, Stefan
  Debattert: 19.11.2019
  Votert: 19.11.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Finanskomiteen (3)

Justiskomiteen (2)

 • Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

  Prop. 131 L (2018-2019), Innst. 27 L (2019-2020), Lovvedtak 5 (2019-2020)

  Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Horne, Solveig
  Debattert: 12.11.2019
  Votert: 12.11.2019

  Lovsak | Andre behandling
 • Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)

  Prop. 142 L (2018-2019), Innst. 21 L (2019-2020), Lovvedtak 1 (2019-2020)

  Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Melvær, Frida
  Debattert: 17.10.2019
  Votert: 17.10.2019

  Lovsak | Lov

Næringskomiteen (1)

Stortingets presidentskap (3)

Utdannings- og forskningskomiteen (4)