Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 1266)

Uten tema (6)

 • Representantforslag om straffegjennomføring i kriminalomsorgen

  Dokument 8:65 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Maria Aasen-Svensrud, Lene Vågslid, Jan Bøhler, Kari Henriksen og Hadia Tajik om straffegjennomføring i kriminalomsorgen

  Referert: 17.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om sikring av helikopterberedskap i Nord-Norge

  Dokument 8:66 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sandra Borch, Liv Signe Navarsete og Geir Adelsten Iversen om sikring av helikopterberedskap i Nord-Norge

  Referert: 15.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Redegjørelse av utenriksministeren om FNs migrasjonsplattform

  Redegjørelse av utenriksministeren om FNs migrasjonsplattform

  Behandlet: 13.12.2018

  Alminnelig sak | Debatt
 • Skatter, avgifter og toll 2019

  Prop. 1 LS (2018-2019), Innst. 4 L (2018-2019), Lovvedtak 22-35 (2018-2019)

  Skatter, avgifter og toll 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Soleim, Vetle Wang
  Behandlet: 12.12.2018

  Lovsak | Lov
 • Trontaledebatt

  Hans Majestet Kongens tale til det 163. storting ved dets åpning og melding om Noregs rikes tilstand og styring (trontaledebatt)

  Behandlet: 03.10.2018

  Alminnelig sak | Debatt
 • Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

  Dokument 15 (2018-2019)

  Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

  Datert: 01.10.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Aksjer (1)

Arbeidsliv (16)