Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker fram til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentsariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen på en rekke parametere som er aktuelle for saker på Stortinget.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle kommitehøringer, etc.

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og tema fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 89)

Ingen saksordfører (4)

Aasen-Svensrud, Maria (2)

 • Endringer i rettsgebyrloven (gebyr for skifteattest og uskifteattest)

  Prop. 90 L (2017-2018), Innst. 391 L (2017-2018)

  Endringer i rettsgebyrloven (gebyr for skifteattest og uskifteattest)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Aasen-Svensrud, Maria
  Behandlet: 11.06.2018

  Lovsak | Første behandling
 • Endringer i domstolloven mv. (elektronisk kommunikasjon mv.)

  Prop. 62 L (2017-2018), Innst. 352 L (2017-2018), Lovvedtak 77 (2017-2018)

  Endringer i domstolloven mv. (elektronisk kommunikasjon mv.)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Aasen-Svensrud, Maria
  Behandlet: 06.06.2018

  Lovsak | Andre behandling

Almeland, Grunde (1)

Asphjell, Jorodd (1)

 • Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

  Prop. 47 L (2017-2018), Innst. 289 L (2017-2018), Lovvedtak 56 (2017-2018)

  Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

  Departement: Kunnskapsdepartementet
  Saksordfører: Asphjell, Jorodd
  Behandlet: 24.05.2018

  Lovsak | Lov

Bekkevold, Geir Jørgen (2)

 • Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

  Prop. 104 L (2016-2017), Innst. 258 L (2017-2018), Lovvedtak 53 (2017-2018)

  Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

  Departement: Kulturdepartementet
  Saksordfører: Bekkevold, Geir Jørgen
  Behandlet: 15.05.2018

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om endring i ekteskapsloven (forby barneekteskap i Norge)

  Dokument 8:45 L (2017-2018), Innst. 152 L (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Jan Bøhler, Maria-Karine Aasen-Svensrud og Hadia Tajik om endring i ekteskapsloven (forby barneekteskap i Norge)

  Saksordfører: Bekkevold, Geir Jørgen
  Behandlet: 06.03.2018

  Lovsak | Første behandling

Benestad, Norunn Tveiten (1)

Bjørnstad, Sivert (1)

 • Endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger)

  Prop. 158 L (2016-2017), Innst. 47 L (2017-2018), Lovvedtak 4 (2017-2018)

  Endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Bjørnstad, Sivert
  Behandlet: 05.12.2017

  Lovsak | Lov

Bransdal, Torhild (1)

Bruun-Gundersen, Åshild (1)

Ebbesen, Margunn (1)

Eide, Espen Barth (2)

 • Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke)

  Prop. 6 L (2017-2018), Innst. 176 L (2017-2018), Lovvedtak 45 (2017-2018)

  Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke)

  Departement: Olje- og energidepartementet
  Saksordfører: Eide, Espen Barth
  Behandlet: 22.03.2018

  Lovsak | Lov
 • Endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke)

  Prop. 5 L (2017-2018), Innst. 175 L (2017-2018), Lovvedtak 44 (2017-2018)

  Endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke)

  Departement: Olje- og energidepartementet
  Saksordfører: Eide, Espen Barth
  Behandlet: 22.03.2018

  Lovsak | Lov

Engen-Helgheim, Jon (2)

Frølich, Peter (2)

 • Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) (Lov-delen)

  Prop. 56 LS (2017-2018), Innst. 278 L (2017-2018), Lovvedtak 54 (2017-2018)

  Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Frølich, Peter
  Behandlet: 22.05.2018

  Lovsak | Lov