Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker fram til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentsariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen på en rekke parametere som er aktuelle for saker på Stortinget.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle kommitehøringer, etc.

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og tema fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 100)

Ingen saksordfører (15)

Almeland, Grunde (1)

Asphjell, Jorodd (1)

 • Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

  Prop. 47 L (2017-2018), Innst. 289 L (2017-2018), Lovvedtak 56 (2017-2018)

  Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

  Departement: Kunnskapsdepartementet
  Saksordfører: Asphjell, Jorodd
  Behandlet: 24.05.2018

  Lovsak | Lov

Bekkevold, Geir Jørgen (2)

 • Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

  Prop. 104 L (2016-2017), Innst. 258 L (2017-2018), Lovvedtak 53 (2017-2018)

  Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

  Departement: Kulturdepartementet
  Saksordfører: Bekkevold, Geir Jørgen
  Behandlet: 15.05.2018

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om endring i ekteskapsloven (forby barneekteskap i Norge)

  Dokument 8:45 L (2017-2018), Innst. 152 L (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Jan Bøhler, Maria-Karine Aasen-Svensrud og Hadia Tajik om endring i ekteskapsloven (forby barneekteskap i Norge)

  Saksordfører: Bekkevold, Geir Jørgen
  Behandlet: 06.03.2018

  Lovsak | Første behandling

Benestad, Norunn Tveiten (1)