Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 35)

Ingen saksordfører (5)

Ebbesen, Margunn (1)

 • Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven) om innlemmelse i EØS-avtalen

  Prop. 5 LS (2019-2020)

  Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/943 (forretningshemmelighetsdirektivet)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Ebbesen, Margunn
  Referert: 22.10.2019

  Lovsak | Komitébehandling

Engen-Helgheim, Jon (1)

Frølich, Peter (2)

Fylkesnes, Torgeir Knag (1)

 • Opphevelse av omstillingslova

  Prop. 136 L (2018-2019)

  Opphevelse av omstillingslova

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordfører: Fylkesnes, Torgeir Knag
  Referert: 30.09.2019

  Lovsak | Komitébehandling

Gharahkhani, Masud (1)

Gulati, Himanshu (2)

Hoksrud, Bård (1)

Horne, Solveig (1)

 • Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

  Prop. 131 L (2018-2019), Innst. 27 L (2019-2020)

  Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Horne, Solveig
  Innstilling avgitt: 22.10.2019

  Lovsak | Komitébehandling

Lossius, Jorunn Gleditsch (1)

 • Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

  Prop. 130 L (2018-2019)

  Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

  Departement: Barne- og familiedepartementet
  Saksordfører: Lossius, Jorunn Gleditsch
  Referert: 21.06.2019

  Lovsak | Komitébehandling

Lønseth, Mari Holm (1)

Løvaas, Kårstein Eidem (1)

Mehl, Emilie Enger (1)

 • Endringer i tvisteloven (verdigrensene)

  Prop. 133 L (2018-2019)

  Endringer i tvisteloven (verdigrensene)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Mehl, Emilie Enger
  Referert: 21.06.2019

  Lovsak | Komitébehandling

Melvær, Frida (1)