Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker fram til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentsariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen på en rekke parametere som er aktuelle for saker på Stortinget.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle kommitehøringer, etc.

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og tema fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 53)

Ingen saksordfører (4)

Bekkevold, Geir Jørgen (2)

 • Representantforslag om endring i ekteskapsloven (forby barneekteskap i Norge)

  Dokument 8:45 L (2017-2018), Innst. 152 L (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Jan Bøhler, Maria-Karine Aasen-Svensrud og Hadia Tajik om endring i ekteskapsloven (forby barneekteskap i Norge)

  Saksordfører: Bekkevold, Geir Jørgen
  Behandlet: 06.03.2018

  Lovsak | Første behandling
 • Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

  Prop. 104 L (2016-2017)

  Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

  Departement: Kulturdepartementet
  Saksordfører: Bekkevold, Geir Jørgen
  Referert: 19.10.2017

  Lovsak | Komitébehandling

Bjørnstad, Sivert (1)

 • Endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger)

  Prop. 158 L (2016-2017), Innst. 47 L (2017-2018), Lovvedtak 4 (2017-2018)

  Endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Bjørnstad, Sivert
  Behandlet: 05.12.2017

  Lovsak | Lov

Bransdal, Torhild (1)

Eide, Espen Barth (2)

Engen-Helgheim, Jon (1)

Frølich, Peter (1)

Gharahkhani, Masud (2)

 • Endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.)

  Prop. 125 L (2016-2017), Innst. 153 L (2017-2018), Lovvedtak 39 (2017-2018)

  Endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Gharahkhani, Masud
  Behandlet: 15.03.2018

  Lovsak | Første behandling
 • Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.)

  Prop. 126 L (2016-2017), Innst. 181 L (2017-2018), Lovvedtak 40 (2017-2018)

  Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Gharahkhani, Masud
  Behandlet: 15.03.2018

  Lovsak | Første behandling

Gimse, Guro Angell (2)

Gjelsvik, Sigbjørn (1)

Grung, Ruth (1)

Gunnes, Jon (1)

 • Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy

  Prop. 152 L (2016-2017), Innst. 32 L (2017-2018), Lovvedtak 1 (2017-2018)

  Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordfører: Gunnes, Jon
  Behandlet: 28.11.2017

  Lovsak | Lov

Gustavsen, Liv (1)

 • Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova)

  Prop. 165 L (2016-2017), Innst. 146 L (2017-2018), Lovvedtak 34 (2017-2018)

  Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Gustavsen, Liv
  Behandlet: 08.03.2018

  Lovsak | Andre behandling