Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 40)

Ingen saksordfører (1)

 • Representantforslag om opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer

  Dokument 8:108 LS (2017-2018), Innst. 54 L (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Gina Barstad og Marius Meisfjord Jøsevold om opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer

  Behandlet: 27.11.2018

  Lovsak | Første behandling

Agdestein, Elin Rodum (1)

Almeland, Grunde (1)

Andersen, Karin (1)

 • Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)

  Prop. 5 L (2018-2019), Innst. 36 L (2018-2019), Lovvedtak 5 (2018-2019)

  Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)

  Departement: Kunnskapsdepartementet
  Saksordfører: Andersen, Karin
  Behandlet: 13.11.2018

  Lovsak | Lov

Aukrust, Åsmund (1)

Botten, Else-May (1)

Engen-Helgheim, Jon (1)

 • Endringer i statsborgerloven

  Prop. 111 L (2017-2018), Innst. 74 L (2018-2019), Lovvedtak 17 (2018-2019)

  Endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap)

  Departement: Kunnskapsdepartementet
  Saksordfører: Engen-Helgheim, Jon
  Behandlet: 06.12.2018

  Lovsak | Andre behandling

Frølich, Peter (2)

Gimse, Guro Angell (2)

Grande, Arild (1)

Grimstad, Carl-Erik (1)

Grung, Ruth (1)

Hagebakken, Tore (1)

Hjemdal, Silje (1)

 • Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.)

  Prop. 10 LS (2018-2019), Innst. 83 L (2018-2019), Lovvedtak 18 (2018-2019)

  Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen)

  Departement: Kulturdepartementet
  Saksordfører: Hjemdal, Silje
  Behandlet: 10.12.2018

  Lovsak | Første behandling

Iversen, Geir Adelsten (1)

 • Representantforslag om endring av reindriftsloven § 60

  Dokument 8:193 L (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om endring av reindriftsloven § 60

  Saksordfører: Iversen, Geir Adelsten
  Referert: 12.04.2018

  Lovsak | Komitébehandling

Johansen, Morten Ørsal (1)

Kaski, Kari Elisabeth (1)

 • Lov om register over reelle rettighetshavere

  Prop. 109 L (2017-2018)

  Lov om register over reelle rettighetshavere

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Kaski, Kari Elisabeth
  Referert: 28.09.2018

  Lovsak | Komitébehandling

Leirtrø, Kirsti (1)