Finn saken

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her: Stortingsforhandlinger 1814–2005.

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 312)

Ikke sendt til komité (19)

Arbeids- og sosialkomiteen (19)

 • Representantforslag om forbedringer av hjelpemiddelformidlingen

  Dokument 8:57 S (2017-2018), Innst. 101 S (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigrid Simensen Ilsøy, Heidi Greni, Nils T. Bjørke og Åslaug Sem-Jacobsen om forbedringer av hjelpemiddelformidlingen

  Saksordfører: Lerbrekk, Solfrid
  Innstilling avgitt: 16.01.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling