Løse forslag til saken


Forslag nr. 1 fra Andersen, Karin på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber Regjeringen legge fram en vurdering av de distriktspolitiske konsekvensene av flytting av Fiskeridepartementet til Tromsø.

Forslag nr. 2 fra Andersen, Karin på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag til en ny ungdomsdivisjon i SND, med egne virkemidler spesielt rettet mot etablering i distriktene. Divisjonen lokaliseres til Finnmark.

Forslag nr. 3 fra Andersen, Karin på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber Regjeringen legge til grunn at nye statlige arbeidsplasser og nye utdanningsplasser innenfor IT, i hovedsak lokaliseres til områder utenfor Oslo-regionen.