Løse forslag til saken


Forslag nr. 1 fra Steensnæs, Einar på vegne av Hilde Frafjord Johnson og seg selv


Stortinget ber Regjeringen ta kontakt med de politiske partiene i Norge med sikte på å opprette et institutt for demokratiutvikling f.eks. etter modell av Institute for Multiparty Democracy (IMD) i Nederland. Instituttet bør ha som hovedoppgave å bidra til utvikling og styrking av partiorganisasjoner samt kompetanseutvikling innenfor partier og parlamenter, primært i ODA-godkjente land.