Løse forslag til saken

Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016), Innst. 2 S (2015-2016)

Forslag nr. 52 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Løst forslag nr. 52 MDG
[Forslaget finnes kun som pdf-fil]

Forslag nr. 53 fra Pollestad, Geir på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en konsekvensvurdering før seteavgiften for flyreiser iverksettes.