Løse forslag til saken

Prop. 47 S (2016-2017), Innst. 214 S (2016-2017)

Forslag nr. 2 fra Nybø, Iselin på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen sørge for at bomstasjon nr. 5 flyttes fra foreslått plassering i Fv. 415 Nedre Stokka vei til påkjøringsrampen til E39 ved Nedre Stokka vei dersom Stavanger kommune selv ønsker dette.