Løse forslag til saken

Dokument 8:204 S (2017-2018), Innst. 392 S (2017-2018)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 8 fra Storehaug, Tore på vegne av Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti


Stortinget ber regjeringa greie ut omfang og særtrekk ved organiseringar som franchise, konsern og liknande, med vekt på arbeidsgivaransvar og arbeidstakar sine rettar samt franchisetakar sin posisjon overfor franchisegivar.