Løse forslag til saken

Dokument 8:29 S (2018-2019), Innst. 84 S (2018-2019)

Forslag nr. 4 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen fremme sak om oppheving av tvangssammenslåing av Telemark og Vestfold fylker.

Forslag nr. 5 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen fremme sak om oppheving av tvangssammenslåing av Oppland og Hedmark fylker.

Forslag nr. 6 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen fremme sak om oppheving av tvangssammenslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane fylker.

Forslag nr. 7 fra Stoknes, Per Espen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen utrede å dele Akershus i to og danne to fylker på hver sin side av Oslofjorden, og å foreslå dette dersom fylkene Akershus, Østfold og Buskerud støtter opp om det.