Løse forslag til saken

Prop. 41 S (2018-2019), Innst. 240 S (2018-2019)

Forslag nr. 4 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen sikre at elektrifisering av tidligere byggetrinn på Johan Sverdrup skjer ved utbygging av havvind, ikke gjennom elektrisk kraft fra land.