Løse forslag til saken

Dokument 8:71 S (2018-2019), Innst. 241 S (2018-2019)

Forslag nr. 4 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen utøve sin eiermakt i våpenselskapet Nammo for å legge ned Nammos eksportkontor i De forente arabiske emirater, som deltar i krigen mot Jemen.