Løse forslag til saken

Dokument 8:113 S (2018-2019), Innst. 264 S (2018-2019)

Forslag nr. 9 fra Toppe, Kjersti på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringa følge opp Stortingsvedtak nr. 750 og ikkje godkjenne nedlegging av fødeavdeling i Kristiansund, før fødeavdeling i det nye sjukehuset på Hjelset er i drift.

Forslag nr. 10 fra Toppe, Kjersti på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringa syte for at Helse Møre og Romsdal HF erstattar dagens tverrgåande klinikkleiing med stadleg leiing ved dei somatiske sjukehusa i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda. Stadleg leiar skal ha fag-, personal- og økonomiansvar på kvart sjukehus.