Løse forslag til saken

Meld. St. 22 (2018-2019), Innst. 376 S (2018-2019)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 18 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen sikre at aktører som har oppdrag for det offentlige har tariffavtale.

Forslag nr. 19 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen sikre at ved anbudsutsetting av offentlige tjenester, skal det kreves pensjon på samme nivå som i det offentlige.

Forslag nr. 20 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen sørge for at det offentlige avstår fra å kjøpe israelske varer produsert i okkuperte palestinske områder i strid med folkeretten.

Forslag nr. 21 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen utarbeide en ordning for merking av israelske varer produsert på okkupert land i strid med folkeretten.