Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Løse forslag til saken

Innst. 420 S (2018-2019)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 1 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget samtykker i at følgende godtgjørelser fastsettes med virkning fra 1. mai 2019:

- Stortingsrepresentanter: 798 864 kroner per år (8 ganger grunnbeløpet i Folketrygden)
- Regjeringsmedlemmer: 998 580 kroner per år (10 ganger grunnbeløpet i Folketrygden)
- Statsminister: 1 398 012 kroner per år (14 ganger grunnbeløpet i Folketrygden).

Forslag nr. 2 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget avvikler Lønnskommisjonen.

Forslag nr. 3 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber presidentskapet endre retningslinjene til Stortingets lønnskommisjon. Endringene skal sikre at lønnskommisjonen ikke legger fram forslag om at stortingsrepresentanter skal få millionlønn.

Forslag nr. 4 fra Øvstegård, Freddy André på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget samtykker i, med virkning fra 1. mai 2019, at godtgjørelsene for stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og statsminister reguleres tilsvarende det gifte og samboende minstepensjonister anslås å få i økt kjøpekraft som resultat av årets trygdeoppgjør.

Kronetillegget settes på dette grunnlag til 420 kroner og gir følgende godtgjørelser:

Stortingsrepresentanter: 956 883 kroner per år
Regjeringsmedlemmer: 1 365 436 kroner per år
Statsminister: 1 680 697 kroner per år

Forslag nr. 5 fra Øvstegård, Freddy André på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget samtykker i at godtgjørelser til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer holdes uendret på:

Stortingsrepresentanter: 956 463 kroner per år
Regjeringsmedlemmer: 1 365 016 kroner per år
Statsminister: 1 680 277 kroner per år