Løse forslag til saken

Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021), Innst. 11 S (2020-2021)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 52 fra Bekkevold, Geir Jørgen på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti


FORSLAG nr. 52 fra repr. Geir Jørgen Bekkevold på vegne av H, FrP, V og KrF
[Forslaget finnes kun som pdf-fil]

Forslag nr. 53 fra Moflag, Tuva på vegne av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen sikre at Helsebiblioteket skal være en fellesskapsløsning som sikrer god tilgang til nødvendige kunnskapsressurser for helsepersonell, og om nødvendig komme tilbake til Stortinget i revidert nasjonalbudsjett.