Løse forslag til saken

Dokument 8:169 S (2020-2021), Innst. 540 S (2020-2021)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 22 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen legge fram en tannhelsereform for Stortinget som inneholder en konkret plan for innfasing av en universelt tilgjengelig tannhelsetjeneste, hvor tennene behandles som en del av kroppen og tannhelse likestilles med andre helsetjenester, for eksempel gjennom egenandelsordningen.

Forslag nr. 23 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen om å utrede en gradvis utvidelse av offentlig finansiert tannhelse, slik at sykdom i munnhulen ses på som en ordinær diagnose, og tannhelse likestilles med andre helsetjenester.