Løse forslag til saken

Prop. 132 S (2020-2021), Innst. 357 S (2020-2021)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 3 fra Wiborg, Erlend på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen sørge for at satsen som benyttes er på 10,2 pst av utbetalte dagpenger i beregningsperioden.

Forslag nr. 4 fra Wiborg, Erlend på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen sørge for at det beregnes feriepenger for dagpenger mottatt i hele 2020 og 2021.

Forslag nr. 5 fra Wiborg, Erlend på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke innføres krav om at man må ha mottatt dagpenger i minst 8 uker.

Forslag nr. 6 fra Wiborg, Erlend på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke innføres et makstak på feriepenger da beregningsgrunnlaget er den totale summen mottatte dagpenger i henholdsvis 2020 og 2021.