Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Løse forslag til saken

Dokument 8:46 L (2021-2022), Innst. 207 L (2021-2022)

 • Forslag nr. 16 fra Hussein, Marian på vegne av Sosialistisk Venstreparti


  Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om en kompensasjonsordning for dem som i forbindelse med rusransakinger har blitt utsatt for ulovlig tvangsmiddelbruk.

  Forslag nr. 17 fra Hussein, Marian på vegne av Sosialistisk Venstreparti


  Stortinget ber regjeringen fremme forslag om bevisavskjæring for ulovlig ervervede bevis i straffesaker med mindre enn ett års strafferamme, for å sikre at politiet ikke benytter bevis som er framskaffet ulovlig.

  Forslag nr. 18 fra Hussein, Marian på vegne av Sosialistisk Venstreparti


  Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag som sikrer personer mot anmeldelse for ikke-grove narkotikaovertredelser når de kontakter nødetatene for hjelp til seg selv eller andre.

  Forslag nr. 19 fra Hussein, Marian på vegne av Sosialistisk Venstreparti


  Stortinget ber regjeringen sørge for at bruk av rusprøvekontrakter for ungdom opphører inntil regjeringen har evaluert tiltaket.

  Forslag nr. 20 fra Hussein, Marian på vegne av Sosialistisk Venstreparti


  Stortinget ber regjeringen sikre at skadereduserende tiltak likestilles med rusforebyggende tiltak i tilskuddsordningene for frivillige organisasjoner på rusfeltet.

  Forslag nr. 21 fra Hussein, Marian på vegne av Sosialistisk Venstreparti


  Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at all befatning med narkotika til eget bruk som kan straffes med bot, samles i én felles bestemmelse med bot som øvre strammeramme.

  Forslag nr. 22 fra Hussein, Marian på vegne av Sosialistisk Venstreparti


  Stortinget ber regjeringen sørge for at kvantum kun tillegges betydning ved straffutmåling i mindre alvorlige narkotikasaker dersom det er kvalifisert fare for at stoffet ville ha havnet på avveie.