Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Løse forslag til saken

Prop. 78 LS (2022-2023), Innst. 372 L (2022-2023), Lovvedtak 83 (2022-2023)

 • Forslag fremmet under første behandling

  Forslag nr. 8 fra Pollestad, Geir på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Pasientfokus


  Løst forslag nr 8 A,Sp,V,PF
  [Forslaget finnes kun som pdf-fil]

  Forslag nr. 9 fra Pollestad, Geir på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Pasientfokus


  Stortinget ber regjeringen:

  - sørge for at miljøindikatorer for trafikklyssystemet er på plass fra auksjonsrunden i 2024. Det skal utredes og vurderes indikatorer, som blant annet påvirkning på sjøørret, utslipp og dødelighet.
  - frem til statsbudsjettet for 2024 utrede forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk til havs. Utredningen må gi en avklaring om det er grunnlag for grunnrente på havbruk til havs.
  - innføre en ordning som gjør at nedtrukket produksjon som følge av trafikklyssystemet kan produseres i lukket teknologi.
  - legge frem forslag om en miljøteknologiordning i løpet av 2023.
  - i løpet av våren 2024 legge frem en sak om bedre organisering av samarbeidet mellom myndigheter og oppdrettsnæringen for å sikre en mer helhetlig forvaltning, bedre bærekraft og bedre fiskevelferd.
  - i løpet av våren 2024 legge frem tiltak for økt bearbeiding av sjømat i Norge.
  - sikre at Havbruksfondet tilføres midler som om produksjonsavgiften ble økt fra 56 øre til 90 øre fra 1. januar 2023.

  Forslag nr. 10 fra Kaski, Kari Elisabeth på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Rødt


  Løst forslag nr 10 SV,R
  [Forslaget finnes kun som pdf-fil]