Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm om å innvilge Per Idar Vingebakken en melkekvote basert på produksjonsnivået ved virksomheten i desember 1996

Dokument nr. 8:61 (1996-97), Innst. S. nr. 230 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i næringskomiteen Trukket Innstilling avgitt 02.06.1997 Innst. S. nr. 230 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1997