Framlegg frå stortingsrepresentantane Eli Sollied Øveraas og Terje Riis-Johansen om å innføra reglar om forkjøpsrett m.m. for det offentlege til gamle lausøyregjenstandar (lause kulturminne) i privat eige

Dokument nr. 8:57 (1996-97), Innst. S. nr. 241 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eli Sollied Øveraas, Terje Riis-Johansen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 04.06.1997 Innst. S. nr. 241 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1997