Forslag fra stortingsrepresentant Ellen Chr. Christiansen om å legalisere narkotika og å avkriminalisere brukerne

Dokument nr. 8:62 (1996-97), Innst. S. nr. 184 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ellen Chr. Christiansen Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 06.05.1997 Innst. S. nr. 184 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtatt oversendt Regjeringen uten realitetsvotering

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 22.05.1997