Forslag fra stortingsrepresentant Lisbeth Holand om å be Regjeringa fremme forslag om endringer i lov om fri rettshjelp og en prøveordning med offentlige rettshjelpssentre

Dokument nr. 8:63 (1996-97), Innst. S. nr. 256 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lisbeth Holand Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.06.1997 Innst. S. nr. 256 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1997