Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet kap. 480 post 50 og Svalbardbudsjettet for 1996 i forbindelse med flyulykken på Svalbard

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 30.10.1996 Innst. S. nr. 20 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 06.11.1996