Forslag fra stortingsrepresentant Einar Steensnæs på vegne av Kristelig Folkeparti oversendt fra Stortinget 12. mars 1997: Stortinget ber Regjeringen legge til grunn en streng praktisering av eierbegrensningsregelen i lov om finansieringsvirksomhet m.v. for å sikre tilfredsstillende banktjenester og en nødvendig konkurranse i det norske finansmarkedet gjennom et nett av nasjonalt, regionalt og lokalt forankrede finansinstitusjoner. Det er ikke aktuelt å tillate noen sammenslåing av de største bankene. Nødvendig konsolidering og vekst må først og fremst skje ved at bankenes egen forvaltning av kapitalen stadig blir forbedret og ved at næringen får konkurransedyktige rammevilkår som kan gi tilfredsstillende lønnsomhet og en god soliditet.

Innst. S. nr. 287 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1997 Innst. S. nr. 287 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1997