Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om å oppnevne en bredt sammensatt skattekommisjon til å utrede og vurdere ulike systemer for og konsekvensene av en lik flat inntektsskatt for lønnsmottagere og næringsdrivende. (Flatskattekommisjon)

Dokument nr. 8:66 (1996-97), Innst. S. nr. 257 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.06.1997 Innst. S. nr. 257 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1997