Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Hallgrim Berg, Tore A. Liltved og Arild Lund om lov om endring i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (Endring av arbeidsmiljølovens § 44 j, slik at bestemmelsen tillater søndagsarbeid ved norske bibliotek)

Dokument nr. 8:64 (1996-97), Innst. O. nr. 64 (1996-97), beslutning. O. nr. 84 (1996-97) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arild Lund, Hallgrim Berg, Jan Petersen, Tore A. Liltved Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 30.04.1997 Innst. O. nr. 64 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1997

   Behandlet i Odelstinget: 20.05.1997

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1997