Enkelte endringer på statsbudsjettet for 1997

St.prp. nr. 47 (1996-97), Innst. S. nr. 180 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 30.04.1997 Innst. S. nr. 180 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 06.05.1997