Endring på statsbudsjettet 1997. Statens nærings- og distriktsutviklingsfond - Økt ramme for grunnfinansieringsordningen

St.prp. nr. 49 (1996-97), Innst. S. nr. 189 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 07.05.1997 Innst. S. nr. 189 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 20.05.1997