Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen si avgjerd nr. 5/97 av14. mars 1997 om endring av vedlegg IV (Energi) til EØS-avtala

St.prp. nr. 54 (1996-97), Innst. S. nr. 188 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 07.05.1997 Innst. S. nr. 188 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 12.05.1997