Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen si avgjerd nr. 84/96 av 20. desember 1996 om endring av artikkel 14 i protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA-statane si deltaking i Fellesskapet sitt program for å fremje energieffektivitet (SAVE II)

St.prp. nr. 52 (1996-97), Innst. S. nr. 187 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 07.05.1997 Innst. S. nr. 187 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 12.05.1997