Lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 31.10.1996 Innst. O. nr. 7 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.1996

   Behandlet i Odelstinget: 05.11.1996

   Behandlet i Lagtinget: 15.11.1996