Forslag oversendt fra Odelstingets møte 15. april 1997: Stortinget ber Regjeringen sette i gang undersøkelser om bruken av rusbrus i Norge, og vurdere tiltak for å få redusert bruken spesielt blant ungdom

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt