Riksrevisjonen sender melding om gjennomføring av endringer i folketrygden. Overgangsregler i forbindelse med omlegging av pensjonssystemet i 1991-92

Dokument nr. 3:8 (1996-97), Innst. S. nr. 199 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.05.1997 Innst. S. nr. 199 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 02.06.1997