Internasjonale valutaforhold og verksemda i Det internasjonale valutafondet (IMF)

St.meld. nr. 45 (1996-97), Innst. S. nr. 197 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.05.1997 Innst. S. nr. 197 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 20.05.1997