Årsrapport fra den norske delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 1996

Dokument nr. 13 (1996-97), Innst. S. nr. 177 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 30.04.1997 Innst. S. nr. 177 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 07.05.1997