Lov om innførsle- og utførsleregulering

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 27.11.1996 Innst. O. nr. 17 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.1996

   Behandlet i Odelstinget: 12.12.1996

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.1996