Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15 (1996-97)

Status: Stortinget har mottatt et dokument til behandling.

Saksgang