Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15 (1996-97)

Status: Stortinget har mottatt et dokument til behandling.

Saksgang