Forslag fra stortingsrepresentant Ellen Chr. Christiansen om å endre dagens regelverk slik at det åpnes for å gi midlertidig arbeidstillatelser til utenlandske arbeidstakere som ønsker å arbeide i private hjem på midlertidig basis

Dokument nr. 8:78 (1996-97), Innst. S. nr. 238 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ellen Chr. Christiansen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 04.06.1997 Innst. S. nr. 238 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1997