Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om oppretting av et sekretariat for kvensk-finske skolespørsmål

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (RV) Innstilling avgitt 05.11.1996 Innst. S. nr. 28 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 18.11.1996