Ein del saker under Vegformål og Jernbaneformål

St.prp. nr. 64 (1996-97), Innst. S. nr. 251 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 06.06.1997 Innst. S. nr. 251 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1997